Novinka

ZŠ Přibyslav – Malta 2018

Také v tomto roce jsme podpořili jazykové vzdělávání naší nové generace. Žáci ZŠ Přibyslav tak měli možnost zúčastnit se jazykového kurzu v zahraničí. Ředitel Petr Adam o výpravě napsal:

Jazyková Malta 2018

I v letošním roce se vypravilo 10 žáků Základní školy Přibyslav na týdenní jazykový kurz na Maltu. Letos byly nároky na zařazení do sestavy o stupeň vyšší, než tomu bylo v loňském roce (podmínkou bylo zdárné vykonání certifikovaných zkoušek A2 Key, dříve známé pod názvem Cambridge English: Key (KET).

A jak týdenní pobyt probíhal? Skupina se sešla v sobotu v 9.00 hod na Letišti Václava Havla v Praze, podstoupila proceduru odbavení a krátce po jedenácté vzlétla vstříc týdennímu dobrodružství. Po příletu vše klapalo jako po másle. Už na nás čekal delegát jazykové školy Gateway School of English (GSE) a převezl nás na rezidenci při škole, kde jsme byli celý týden ubytováni. Měli jsme štěstí, protože ten den připadal na první sobotu v měsíci říjnu a ta je spjata se slavností NOTTE BIANCA. Toho dne jsou ve Vallettě až do půl noci otevřeny a přístupny zdarma všechny památky, státní budovy, historické objekty. Na každém náměstíčku, i tom nejmenším, pak probíhají různé hudební nebo divadelní produkce. Samozřejmě, že jsme na nabídku přistoupili a do Valletty se vypravili. Byl to veliký zážitek a milý start do celého týdne na maltských ostrovech. Následující den, jediný bez lekcí angličtiny ve škole, byl vyplněn celodenním poznávacím zájezdem na ostrovy Gozo a Camino, spojených s návštěvou středověké citadely ve Victorii a koupáním v romantické Blue lagoon.

Od pondělí byl program způli vyplněn docházkou na jazykový kurz. Naši žáci byli na základě rozřazovacích testů rozděleni do několika skupin spolu s ostatními frekventanty. Tím se velmi hezky eliminovala možnost používání češtiny a vše se začalo odehrávat pouze v angličtině. Ve skupinách měli „spolužáky“ doslova z celého světa – od exotické Venezuely, přes Japonsko, Rusko, Francii až po Turecko. Každopádně veliká zkušenost.

Odpolední program byl vyplněn společnými aktivitami, kterými jsme se snažili žáky moc neunavit (škola byla ta hlavní), ale zároveň jsme chtěli zajistit, že něco poznají a že si týden užijí. Takže krom chvil strávených na pláži – počasí nám celý týden přálo a připravilo si na nás hezkých 25°C (voda o stupeň chladnější), jsme podnikli ještě výpravy pešky do Sliemy (bydleli jsme v obci San Ġwann), místní dopravou do bývalého hlavního města Malty Mdiny s prohlídkou předměstí, které se jmenuje Rabat a kde jsme navštívili katakomby sv. Pavla. Asi nejoblíbenějším výletem byl zájezd do městečka Popeye Village (Sweethaven Village). Jedná se o de facto městečko vytvořené filmaři pro natočení muzikálu o Pepkovi Námořníkovi (Popeye, 1980). I tento výlet byl spojen s koupáním v zátoce hned pod městečkem.

A výsledek? Žáci koncem kurzu absolvovali školní testy s velmi motivujícím výsledkem. Podle školních testů jazykovky odpovídají jejich znalosti ve dvou případech úrovni C1, ve třech případech úrovni B2 a v 5 případech úrovni B1. Ale hlavním výsledkem jsou spokojení žáci odhodlaní dále na sobě pracovat a rozšiřovat si své obzory nejen na poli anglického jazyka.

Tento projekt by nebyl realizovatelný bez výrazné finanční podpory společnosti SC Metal, s.r.o. Díky této podpoře můžeme vytvořit takové podmínky pro zapojení do projektu, že je dostupný každému žáku naší školy. Rovněž patří dík za spolupráci nadačnímu fondu, který při škole působí.

Za všechny nadšené žáky a učitele napsal Petr Adam.