Novinka

Vyasfaltování parkoviště

V květnu 2019 byla v přibyslavském areálu dokončena investiční akce „parkoviště pro osobní automobily“ pro návštěvy a zaměstnance naší firmy.

Všechny zpevněné plochy jsou profesionálně odvodněny a dešťová voda je vedena přes dva odlučovače ropných látek, aby byl minimalizován negativní dopad naší firmy na životní prostředí. Očekáváme také snížení prašnosti oproti původnímu řešení a zvýšení osobního komfortu pro naše kolegy a návštěvníky.