Novinka

Procesní audit naší společnosti

Během října 2020 proběhl na žádost nového výkonného ředitele pana Jiřího Eigla procesní audit celé společnosti v oblasti nákupu, výroby a obchodu. Audit provedla Logistická akademie pod vedením pana Jaroslava Bazaly a Michala Koláčka. Na základě výsledků tohoto auditu budou stanoveny aktivity pro rok 2021, které mají zajistit stabilizaci společnosti a tím i přípravu pro její další růst, jehož cíle jsou stanoveny ve vizi SC Metal 2030.