Novinka

Nový ohraňovací lis

V květnu 2019 byl instalován firmou TRUMPF nový ohraňovací lis TruBend 5230, který rozšířil naše portfolio ohraňovacích lisů Trubend na celkový počet 5ti kusů. Tato investice by měla naším zákazníkům přinést kromě navýšení kapacit i opakovaně dosažitelnou kvalitu ohybů. Tento nový lis je náhradou za 12let starý lis od LVD. Díky této obnově strojového parku máme teď všechny ohraňovací lisy „made by TRUMPF“.