Novinka

Instalace odlučovačů ropných látek

V říjnu 2016 byly instalovány v areálu firmy dva odlučovače ropných látek OLEOPATOR – K – NS 15 a OLEOPATOR – K – NS 30. Tyto odlučovače, fungující na principu gravitace a koalescence, zbavují vodu ropných látek ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch a tak nedochází ke kontaminaci povrchových a spodních vod, čímž také přispívají k ochraně životního prostředí.