Novinka

Dosažení cíle procesního auditu

V listopadu 2020 bylo dosaženo cíle procesního auditu, provedeného Logistickou akademií, kterým bylo vyhotovení programu aktivit pro rok 2021. Komplexní program aktivit byl uchopen jako projekt a dostal název „A4G“ (activity for growth = aktivity / činnosti pro růst). Projekt A4G byl odsouhlasen vedením společnosti a v prosinci 2020 byl představen celému managementu. Termín realizace projektu byl stanoven od ledna 2021 do září 2021.