Novinka

Instalace centrálního odsávání svařovny

V červnu byl zprovozněn systém centrálního odsávání typu TCL (Turbo Convection Lift), který je velmi efektivní metodou celoplošného odsávání dýmů a prachu vznikajících při svařování z daného prostoru dílny.